Logo van dynamiek
home evenementen bestuur akte werving contact


Fondswerving

Het eerste project dat Dynamiek, stichting voor cultuurhistorisch onderzoek onderneemt, is de financiering van de publicaties die dr. Llewellyn Bogaers nu aan het schrijven is. Vanuit historisch perspectief geven zij allemaal zicht op actuele kwesties.

- Tot de publicaties hoort allereerst een artikel over de verwevenheid van politiek en religie in zestiende-eeuws Utrecht. Het is haar opgevallen dat menig hoekse partijganger in een burgeroorlog – en die waren er frequent in de vijftiende en zestiende eeuw - de politieke voorkeur van zijn voorouders overneemt. En dat zijn nazaten tot de hervormingsgezinden van het eerste uur behoren. De verwevenheid van politiek en religie is uiterst actueel.

- Daarna verschijnt een boek over de sociale opvattingen van Erasmus en Luther, zij werken tot op de dag van vandaag door.

- Vervolgens staat een boek op stapel over Jeroen Bosch en Pieter Bruegel. Hun motieven worden in eigentijds perspectief geplaatst. Deze visionaire schilders op de drempel van de nieuwe tijd zijn kritisch over ontwikkelingen in hun samenleving. Hun idealen en waarschuwingen spreken nog steeds tot de verbeelding.

- En tot slot werkt zij aan een boek dat inzicht geeft in brandende sociale vraagstukken. Het heeft als titel Burgerschap en barmhartigheid. Doorkijkjes in de sociale geschiedenis van Nederland vanaf 1300. Bakens voor een nieuw sociaal perspectief.
Meer informatie over de boeken vindt u op www.levendverledennu.nl. Deze publicaties hebben als gemeenschappelijke noemer: de middeleeuwen als spiegel voor het heden. Zij zijn een vervolg op Llewellyn’s proefschrift Aards, betrokken en zelfbewust. De verwevenheid van religie en cultuur in katholiek Utrecht, 1300-1600. Hierin stond de sociale cohesie in laatmiddeleeuws Utrecht centraal.
dissertatie BogaersIn het huidige debat en beleid ontbreekt het vaak aan historisch bewustzijn over het structurele karakter van hedendaagse sociale vraagstukken. Dit bemoeilijkt het zicht op oplossingsrichtingen. Het in kaart brengen van zowel succesvolle samenwerkingsverbanden als sociale spanningsvelden door de eeuwen heen draagt bij aan inzicht in ‘wat sociaal werkt’ en ‘wat sociaal niet werkt’. Zo geeft het onderzoek van Llewellyn Bogaers niet alleen ingangen voor de transformatie van vastgelopen processen, maar ook zicht op culturele en persoonlijke waarden.

Een voorbeeld van haar werkwijze is het artikel ‘Feit en fictie over de participatiesamenleving: burgerkracht vroeger en nu’, dat in 2015 gepubliceerd is in de bundel Nuchtere betogen over religie. Waarheid en verdichting over de publieke rol van godsdiensten, onder redactie van Govert Buijs en Marcel ten Hooven, p. 281-300, uitgeverij Damon.

Wilt u dit project steunen? Het streefbedrag is € 30.000 voor drie jaar. Dit geld hoopt Dynamiek ik in te zamelen door benefiet-lezingen over een actueel cultuurhistorisch onderwerp te organiseren en door fondswerving. De presentaties starten op 16 maart 2016 met een feestelijke lezing over de inspiratiebronnen van Jeroen Bosch (zie www.levendverledennu.nl/kalender).

Voor de fondswerving zijn alle bedragen, hoe klein en groot ook, welkom. Alle schenkers worden voor de feestelijke boekpresentaties uitgenodigd. Onder het motto: een mooi gebaar verdient een beloning, wordt hier vermeld wat ú van Llewellyn Bogaers / Levend Verleden Nu krijgt:  • Wie € 10 doneert, ontvangt een welgemeende kushand.
  • Bij € 25 ontvangt u een persoonlijk bedankje.
  • Bij € 50 krijgt u een rondleiding of lezing cadeau.
  • Bij € 100 een rondleiding of lezing en een gesigneerd boek.
  • Bij € 250 kunt u gratis met twee mensen een rondleiding of lezing bijwonen en ontvangt u tevens een gesigneerd boek.
  • Bij € 500 hetzelfde, maar dan voor vier personen.
  • Bij € 1000 verzorgt LVN voor u een rondleiding door Utrecht naar uw keuze.
  • Bij € 2000 verzorgt LVN bij u een lezing naar keuze.Uw gift kunt u overmaken op NL74 INGB 0007 0942 38 ten name van Dynamiek, stichting voor cultuurhistorisch onderzoek te Utrecht.

Kent u mensen, fondsen of instellingen, die het belang van dit cultuurhistorisch onderzoek onderschrijven, dan stelt het bestuur van Dynamiek het zeer op prijs als u intermediair wilt zijn.

Als bestuur van Dynamiek, stichting voor cultuurhistorisch onderzoek dat in 2009 is opgericht, houden wij toezicht op naleving van de schrijfplannen. In de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd van de ontvangen en uitgegeven gelden. Vragen kunt u voorleggen aan info@dynamiek-cultuurhistorie.nu of aan Mw. C. van den Heuvel-van Maarseveen, tel. 030-2716179. Voor meer informatie over de stichting: zie de overige pagina's van deze website.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 30260231. Weet u verzekerd van onze hartelijke dank!

Namens de stichting:

Dr. R.P Fagel en mw. C. van den Heuvel-van Maarseveen


drie kleine logo's